Berušky

Ve třídě Berušek máme děti od 1,5 – 3 let. Distanční výuka je tedy uzpůsobena jejich potřebám. Každý den od nás děti obdrží pracovní list s návodem na nějakou výtvarnou činnost či úkol. Jednou týdně také posíláme výukové video. Nedílnou součástí výuky je také „Online školka“, která probíhá vždycky dvakrát týdně. Snažíme se spolupracovat s rodiči na výuce dětí a reagovat na jejich postřehy a nápady.