Školné a přihláška

V Mateřské škole Smiling Baby School s.r.o. (dále jen „školka“) si můžete vybrat, zda bude dítě do školky nebo do jeslí docházet na 2, 3, 4  nebo na 5 dní v týdnu. Otevírací doba školky je od 7:30 do 18:00. Během měsíce můžete docházku navýšit a doplatíte pouze adekvátní částku. Během měsíce nelze docházku snižovat.

 

Cenové a platební podmínky od 1. 9. 2019 - 31. 8. 2020

 

DOCHÁZKA                                                           CENA ZA MĚSÍC                             Doplatek školky v přírodě Konrádov

2 dny v týdnu             7:30 - 18:00                          8 700,-                                                           2 650,- 

                                      

3 dny v týdnu             7:30 - 18:00                        11 700,-                                                           2 000,-          

                                      

4 dny v týdnu             7:30 - 18:00                        14 000,-                                                           1 850,-    

                                     

5 dnů v týdnu             7:30 - 18:00                        15 800,-                                                           1 700,-      

                                     

V ceně školného je zahrnuto STRAVOVÁNÍ 4x denně + pitný režim, vzdělávací program v českém a anglickém jazyce, rétorika, parní lázeň, oslava narozenin, interaktivní workshopy.

 

Registrace a podmínky

 • Úhrada školného je splatná dopředu a to vždy od 25. do posledního dne každého měsíce na následující měsíc na účet 107-9895380227/0100. Do zprávy pro příjemce pište jméno dítěte a uveďte přidělený VS. Při nedodržení data splatnosti školného je úrok z prodlení stanoven na 2,5 promile z dlužné částky denně.
 • Při úhradě ročního školného činí sleva 5%.
 • Rezervace místa ve školce je zajištěna odevzdáním přihlášky a uhrazením rezervační zálohy ve výši odpovídající polovině částky školného za jeden kalendářní měsíc podle dohodnutého rozsahu docházky dítěte v souladu s cenovými podmínkami uvedenými výše na účet Mateřské školy Smiling Baby School s.r.o. 107‑9895380227/0100 nebo hotově při odevzdání přihlášky. 
 • Při stornování rezervace více než 1 měsíc před nástupem dítěte do školky je rezervační záloha vrácena rodiči v plné výši. V případě stornování rezervace ze strany zájemce o docházku dítěte do školky méně než 1 měsíc před nástupem dítěte do školky, školka není povinna částku odpovídající rezervační záloze vracet tomu, kdo její platbu provedl, tato částka propadá ve prospěch školky. 
 • Poté, co dítě nastoupí do školky, bude rezervační záloha započítána na úhradu měsíčního školného za poslední měsíc, který bude dítě školku navštěvovat. Vzhledem k povinnosti úhrady školného dopředu, jak je uvedeno výše, je rodič povinen školku informovat o posledním měsíci docházky dítěte nejpozději společně s úhradou školného na poslední měsíc docházky. Pokud rodič tuto povinnost nesplní, školka není povinna předmětnou rezervační zálohu rodiči vrátit a v takovém případě rezervační záloha propadá školce jako sankce za porušení povinnosti rodiče informovat školku řádně a včas o posledním měsíci docházky dítěte do školky. V takovém případě rezervační záloha představuje částku smluvní pokuty, kterou je rodič, který řádně a včas neoznámí školce poslední měsíc docházky svého dítěte, povinen školce uhradit a školka je oprávněna částku uhrazené rezervační zálohy v takovém případě považovat za uhrazenou smluvní pokutu. Pokud bude školka řádně a včas informována o posledním měsíci docházky dítěte do školky, tedy nejpozději do 30tého dne měsíce předcházejícího poslednímu měsíci docházky dítěte do školky, školka a příslušný rodič se dohodnou (i ústně), zda již uhrazená rezervační záloha bude započítána (zohledněna) na úhradu školného za poslední měsíc docházky dítěte či zda bude její výše školkou vrácena poslední den docházky dítěte, a to na účet notifikovaný příslušným rodičem školce.
 • četnost měsíční docházky lze měnit dle aktuální potřeby. Rodiče jsou povinni tuto změnu nahlásit písemně ředitelce školky do 25 dne měsíce předcházejícího měsíci, ve kterém dojde ke změně.
 • Při nemoci dítěte se školné nevrací – při dvou, tří denní docházce se dny nahrazují - náhrady se po domluvě s paní učitelkou musí vyčerpat v následujících dvou měsících, poté náhrady propadají. O náhradách se informujte u paní učitelky vždy na začátku měsíce.
 • Sourozencům poskytujeme slevu ve výši 20% ze školného v případě 5ti-denní docházky. Při 4 denní 15%, 3 denní a 2 denní 5%. Sleva se vztahuje pouze na celodenní docházku.
 • Pokud je dítě nemocné nebo jedete na dovolenou 5 - 10 dní vcelku v daném měsíci při 4 a 5ti-denní docházce, poskytujeme 20% slevu ze školného na další měsíc.
 • Pokud je dítě nemocné nebo jedete na dovolenou celý měsíc v daném měsíci vcelku při 4 a 5ti-denní docházce, poskytujeme 40% slevu ze školného na další měsíc.
 • Otevírací doba Mateřské školy Smiling Baby School je Po-Pá 7:30-18:00. Pokud vyzvednete dítě po stanovené otvírací době, bude Vám počítáno za každou započatou půlhodinu 200,- Kč. Možnost hlídání i po zavírací době (nutno domluvit předem). Mimořádná hodina hlídání dítěte stojí 200,- Kč. Tuto službu nabízíme jen jako pomoc v nouzi.
 • Zavřeno má školka pouze v době státních svátků ČR, v období Vánoc a 3 dny na konci srpna. 
 • Školka je otevřená 12 měsíců v roce a po celou dobu platí výše uvedené platební podmínky.
 • Souhlasím se školním řádem, který je k pročtení na webových stránkách nebo na nástěnkách školky.
 • Souhlasím s uveřejňováním fotodokumentace dětí pro potřeby Smiling Baby School s.r.o – na webových stránkách a facebooku školky.                                                                       

Praktické informace

Naše školka je otevřena celoročně a děti přijímáme v průběhu celého roku. Otevírací doba Po-Pá 7:30-18:00 s možností hlídání i po zavírací době (nutno domluvit předem). Přijímáme děti ve věku 18 měsíců - 6 let (7 let).

 

Co připravit dětem do školky  

 • pyžamko
 • přezůvky - děti od 1 roku s zpevněným kotníkem
 • kartáček na zuby 
 • pleny + vlhčené ubrousky
 • plavky, koupací čepici, župan
 • dostatek náhradního oblečení do skříňky
 • gumáky, pláštěnka

 

Milí rodiče,

Domluvte si návštěvu přímo u nás! Obrázek o nás si nejlépe uděláte přímo v naší školce. Rádi vám zodpovíme všechny vaše otázky a ukážeme vám, v jakém prostředí by vaše děti trávily čas.

 

 

 
 
 
Všechna práva vyhrazena © Smiling Baby School 2011
Powered by AAAstranky.cz