Kdo jsme

Kdo jsme

Školku a jesličky Smiling Baby School najdete v Praze 7 – kousek od Letenského náměstí u parku Stromovka. Pečlivě jsme vybírali místo, které by bylo vhodné pro Vaše děti, aby si mohly bezpečně hrát, učit se novým věcem v příjemném prostředí, aby měly kam chodit do přírody…

Jsme tu pro všechny děti od 18 měsíců do 6 let, abychom jim poskytli péči, díky které mohou rozvinout svoje schopnosti a prožít bezstarostné chvíle ve společnosti svých vrstevníků. Jesle a školka se stávají celospolečenským místem, kde dětem předáváme elementární dovednosti a rozvíjíme ho po všech stránkách, učíme ho základním sociálním a hygienickým návykům. Využíváme dětské přirozené zvídavosti k získávání nových poznatků ve formě her, písniček, knížek atd.

Proč nám svěřit svoje dítě?

Jak to u nás funguje?

Provozní doba jesliček a školky je od pondělí do pátku od 8.00 do 18.00 hodin (po celý kalendářní rok je otevřeno i během letních měsíců a školních prázdnin).

Den je rozvržen do pravidelných bloků v rámci každého dne. Tím je zajištěn pravidelný režim, který je pro děti v předškolním věku velmi důležitý. V denním rozvrhu je zahrnut čas na společné setkání všech dětí, vzdělávání, pobyt v přírodě (zahrada, park, vycházky do okolí), čas pro relaxaci a oddych, pravidelnou stravu a hygienu…

Výuka cizích jazyků probíhá přirozenou formou – na děti totiž pedagogové mluví střídavě anglicky a česky. Struktura školního dne v našem zařízení je plně sladěna s požadavky MŠMT.

Stravování pro děti zajišťuje firma Ekolandia, která vaří výhradně z čerstvých surovin. Děti mají volný přístup k pití kdykoli během dne. Složení stravy odpovídá věku dětí. Dětem se zvláštním stravovacím režimem je možné přinést vlastní jídlo.