Blog

Multikulturní vzdělávání

Multikulturní vzdělávání ve Smiling Baby School II, reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001985.

Projekt je zaměřen na následující témata
– personální podpora škol – dvojjazyčný asistent pedagoga – věnuje se dětem s odlišným mateřským jazykem;
– vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků;
– komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol