Včeličky

Během distanční výuky jsme mluvili o jaru. Jaké rozdíly jsou mezi jarem a zimou. Ukázali jsme si, jaká zvířátka máme na farmě a jaké rostlinky začínají růst během jara. Děti si doma vyrobily sněženku, kuřátko, kytičku či malou zahrádku, zajíce. Také si děti mohly vyzkoušet pokus, kde se jím kytička rozevře ve vodě.  K MDŽ si s pomocí maminky mohly upéct bábovku k svátku.

Během uzavřené školky jsme mluvili o svých emocích, že jsou velmi důležité a nemusíme se cítit špatně i když nemáme dobrou náladu. Ukázali jsme si s dětmi, co můžeme dělat, když jsme smutní či naštvaní. Děti si vyzkoušely hledat emoce dle obrázku (rozzlobený, šťastný, smutný, překvapený).

Hledali jsme podle zvuku správné zvířátko na obrázku. Také jsme si zatančili, zacvičili jógu a zazpívali. Děti si procvičují grafomotoriku, logické myšlení.