Zápisy do mateřských škol

Zápisy k předškolnímu vzdělávání se konají dle § 34 školského zákona vždy v období měsíce května

K nám do školky je možné se přihlásit i v průběhu celého roku. Předškoláci nejpozději na zahájení nového školního roku, a to 1. 9.
Jsme zapsáni v Rejstříku škol MŠMT a naše předškoláky rozvíjíme i v anglickém jazyce. Jedna paní učitelka je vždy anglicky mluvící ?