Zápisy do mateřských škol

Zápisy k předškolnímu vzdělávání se konají dle § 34 školského zákona v období od 2. května do 16. května 2021.

K nám do školky je možné se přihlásit i v průběhu celého roku. V letošním školním roce 2020/2021 máme 16 předškoláků. Jsme zapsaní v Rejstříku škol MŠMT a naše předškoláky rozvíjíme i v anglickém jazyce. Jedna paní učitelka je vždy anglicky mluvící 🙂