Zdraví, bezpečnost a OÚ

Zdraví

Ve školce Smiling Baby School klademe velký důraz na zdraví Vašich dětí. Děti milují volnost, pohyb, aktivitu, jsou spontánní, plné snů a fantazií a mají touhu se prosadit. Celé dětství je spojeno s energií pohybu. Někdy bouřlivou jindy zase klidnější. Nebudeme-li je nadměrně omezovat, budou nám za to svým zdravím rozvojem vděčné.

Smiling Baby School svým dětem nabízí:

V případě onemocnění dítěte jsou rodiče okamžitě informováni personálem školky. Do doby příchodu rodičů je dítě odděleno od kolektivu. Při přijetí dítěte po nemoci rodiče poskytnou informace o jeho zdravotním stavu a vyjádření pediatra, že dítě je zdravé, řádně očkováno a může navštěvovat kolektiv dětí.

Ráno při příchodu do školky má učitel právo odmítnout dítě, které je viditelně nemocné (teplota, kašel, rýma a další příznaky onemocnění).

Ve školce je umístěna lékárnička, která je plně vybavená pro podání první pomoci. Všichni učitelé jsou proškolení v podávání první pomoci. Smiling Baby School nabízí Vašim dětem nezávadné prostředí, kde se dodržují hygienické předpisy, pravidelně se desinfikuje, větrá a udržuje optimální teplota uvnitř objektu.

Jsme tu pro Vaše děti.

Bezpečnost a OÚ

Bezpečnost dětí je naší prioritou:

Obecné informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.