Školní řád

Školní řád

Školní řád si můžete stáhnout zde, nedílnou součástí školného řádu je příloha školné. Oba dokumenty jsou případně k nahlédnutí přímo v budově školky.