Novinky

 1. června u nás oslavíme DEN DĚTÍ. Každá třída bude mít svůj zajímavý a pestrý program, děti se mají na co těšit!

. . .

V době letních prázdnin (červenec a srpen) přijímáme děti z jiných MŠ. Současně nabízíme i letní tábor ve vlastním objektu na Konrádově dětem od 3 let věku.

Při první docházce budeme ale požádat vstupní antigenní test negativní a zároveň i Čestné prohlášení rodičů o tom, že dítě nebylo v kontaktu s COVID 19.

V ceně je zahrnuta: strava 5x denně, pitný režim celý den, doprava tam i zpět, ubytování, pedagogický dohled a animovaný program.

http://www.smilingbabyschool.cz/nas-kokorin/

Dotazy a přihlášky zasílejte na reditelka@smilingbabyschool.cz. Podrobné instrukce budou zájemcům zaslány po přihlášení.

. . .

Od 3. 5. 2021 je školka v plném provozu. Již jsou všechny třídy otevřeny bez omezení. Netestujeme děti, ale dodržujeme přísná hygienická opatření. Plníme mimořádná opatření vlády v plném rozsahu. 

Uzavření mateřských a základních škol

Dne 26. února 2021 a 2021 o uzavření mateřských škol a základní školy od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021, prodlouženo do 28. 3. 2021. Provoz mateřské školy podle školských škol osobní školy v mateřské škole.

Vážení rodiče,
toto nařízení vlády nám provoz školky i jeslí. Na naší aplikaci Twigsee .

Ošetřovné
Podle nové školy nové pravidelné školy, která se nachází v novém školním roce. Ošetřovné může rodič požádat na stránkách ČSSSZ.

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení do 11. dubna. Prodlužuje se tedy dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

MŠ je nadále uzavřená pro všechny děti, pouze předškoláci dne 12. 4. 2021 mohou nastoupit k prezenčnímu vzdělávání dle podmínek z dokumentu:

OTEVŘENÍ ŠKOLKY

Od 12. 4. 2021 školka bude otevřená k prezenční docházce pouze pro předškoláky – třída Sovičky.

Mimořádným opatřením vlády, máme povinnost testovat děti před vstupem do školky na prezenční vzdělávání.

Nechceme děti stresovat, traumatizovat testem a nepohodou při vstupu do školky. Ale musíme mít jistotu, že nepřijmeme dítě pozitivní na covid 19.

Testování proběhne v průjezdu školky. Musíme testovat 2x týdně – v pondělí a ve čtvrtek. V přesný čas v 8 – 9 hodin. Pozdní příchod není možný. Umožníme přítomnost rodiče u testu dítěte. Po odebrání vzorku, je nutno vyčkat ještě 15 – 20 minut na výsledek testu. Poté bude oznámen výsledek testu. V případě pozitivního výsledku testu v pondělí bude dítě ihned odesláno do domácí péče. Pakliže bude test pozitivní ve čtvrtek, tak budeme muset uvalit karanténu na celou třídu.

Děti, které prodělaly covid onemocnění mají 90 dní bez testování. Prosíme rodiče, aby předložili doklad od lékaře s datem pozitivního testu a od něj potom 90 dní není nutno testovat. Určí lékař, kdy již dítě není chráněno a musíme začít testovat.

Budeme akceptovat lékařsky ověřený výsledek testu i mimo školku (ne starší než 48 h), aby to pro děti nebylo tak traumatizující při vstupu do školky. 2x týdně antigen test nebo 1x týdně PCR test.

Jestli se někdo rozhodne, že dítě nechce testovat, pak omluvte písemně dítě z docházky.

Všechny podrobné informace a pokyny posíláme v emailu všem předškolákům.

V pondělí a ve čtvrtek dodržujte včasný příchod do školky, prosíme. Od 8 – 9 hodin proběhne vždy testování.

Soukromá školka Smiling Baby School

Inspirace, krása, kreativita, talent

Pro koho

Jsme tu pro všechny děti od 18 měsíců do 6 let, abychom jim poskytli péči, díky které mohou rozvinout svoje schopnosti a prožít bezstarostné chvíle ve společnosti svých vrstevníků. Zaměřujeme se na raný vývoj dětí ve všech směrech.

Kdo jsme

Soukromá mateřská školka Smiling Baby School je zapsána v Rejstříku školství MŠMT a zaměřuje se na raný vývoj dětí ve všech směrech. Výuka je uzpůsobena českému školství a je plně navazována na rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání – aby děti mohly bez problému přejít na státní i soukromou základní školu

Co děláme

Náš vzdělávací program věří, že každé dítě má talent, který je však třeba ve správnou dobu rozvíjet, a proto výuková metoda je směrována na vývoj dětských schopností a zároveň je přizpůsobena každé věkové kategorii
zvlášť.

Poznejte náš tým

Jsme tu pro Vás

O děti se u nás stará tým pečlivě vybraných zaměstnanců. Naši lidé mají pedagogické vzdělání (VŠ, SŠ), praxi v oboru, zdravotní průkaz, certifikované rozvojové kurzy, znalost angličtiny a jiných cizích jazyků. Obslužné a provozní činnosti (úklid, údržba objektu a zahrady, ekonom) jsou zajištěny odborným personálem.

Naše poslání

Co je našim cílem

Mateřská školka Smiling Baby School je místo, kde se potkává přirozený talent dětí s jeho odborným rozvojem. Objevení toho nejlepšího, co mají v sobě, je pro jejich budoucí šťastný a úspěšný život zásadní. Děti, a také jejich rodiče, budou vědět, jaké schopnosti mají rozvíjet a v jakých oblastech mají šanci dosáhnout těch nejlepších výsledků.

Aktivity

Co ve školce děláme

děti se učí

Jesle a školka se stávají celospolečenským místem, kde dětem předáváme elementární dovednosti a rozvíjíme je po všech stránkách, učíme je základním sociálním a hygienickým návykům. Využíváme dětské přirozené zvídavosti k získávání nových poznatků ve formě her, písniček, knížek atd. Vzdělávací program školky využívá toho, že raný vývoj intelektu dítěte je silně ovlivněn procesem zvaným „imprinting“ neboli doslovně vtištění.

Díky imprintingu se mohou děti zlepšovat i v dovednostech ke kterým nemají vrozené předpoklady.
Jedním z hlavních úkolů naší soukromé mateřské školy je poskytovat všestranný rozvoj dětí ve věku 18 měsíců až 6 let, s přihlédnutím k jejich stáří a individuálním potřebám v hlavních oblastech – fyzické, společenské a komunikativní, kognitivní, řečové , umělecké a estetické.

Dreaming

Tento program je založen na dialogu s dětmi a učitel nepřináší pouze znalosti a umožňuje dítěti je objevit. Proces učení je doprovázen lekcemi s barevnými didaktickými pomůckami, které se skládají z několika částí, obsahujících dostatečné množství edukativní informace a zajímavé úkoly.

Girl

Marie Montessori  ve školce aktivně používáme elementy teto populární metody pro rozvoj jemné motoriky u dětí a zároveň pocitových oblasti jako jsou zrak, sluch, čich, chuť, vněm a hmat. Metoda napomáhá výchově samostatnosti u děti i mladšího věku. Pedagog pomáhá dítěte pojmout své zájmy a tím objevit jeho přirozené schopnosti.

Toru Kumon – opakování je matkou vyučování. Kdo to může zpochybnit? Od časného dětství každý z nás slyšel toto rčení a více než jednou. Pokud mluvíme o hudbě nebo sportu, pak je opakování základním prvkem praktického učení. Metoda Kumon je založena na systematické konsolidaci dosažených dovedností a postupném začleňování složitějších úkolů po fixace předchozích dovednostech. Celosvětově Tato metoda je velmi populární pro děti v Japonsku, USA, Evropě, a v některých zemích je součástí programu přípravy na základní školu. Program je zaměřen na nezávislé získávání dovedností, přináší dětem zvyk systematického účetní, což je nezbytné pro úspěšnou studii. Systém Kumon umožňuje dítěte mít pocit, že toho dokáže hodně dosáhnout. Proto je dítě připraveno na nové úspěchy znovu a znovu.

 • Vývoj jemné motoriky.
 • Příprava ruky k psáni.
 • Vývoj logického myšleni.

Kid

Pomocí prvků této metody máme možnost harmonicky kombinovat intelektuální a fyzickou aktivity: aktivní pohyb a jednoduché fyzické cvičení jsou jednou z nejdůležitějších součástí tohoto vzdělávacího systému. Doman karty se používají v práci i s mladšími dětmi. Karty napomáhají dětem rozvíjet vizuální paměť a fyzické cvičení jim pomáhá být zdravé a fyzicky vyvinuté.

Dreaming

PlayWisely® –  je ucelený, vědecky podložený a současně zábavný způsob hraní, který využívá přirozené schopnosti učení a pohybu dítěte od narození až do předškolního věku. Naším cílem je zapnout a vyladit smyslové, řečové, učící a pohybové dovednosti důležité pro rozvoj budoucích schopností. Touto metodou u nás učí certifikovaný pedagog.

TRIZ  technologie. Dnes je jedním z prioritních směrů pedagogiky rozvoj tvořivosti dětí. Tato technologie nám umožňuje rozvíjet dítě pod heslem „tvořivost ve všem“. Cílem je na jedné straně rozvoj takových schopností myšlení, jako jsou flexibilita, mobilita, systematika a na druhé straně, rozvoj řečí a tvůrčí představivostí, aktivního projevu tvořivosti a hlídání nových a neobvyklých řešení. Triz dává každému dítěti příležitost ukázat svou individualitu, naučit se nestandardní myšlení. Metoda pomáhá vyvíjet dětskou fantazie a představivost. Jak a proč se lidé stávají génii, není známo, ale téměř všichni mají jednu společnou vlastnost: neustále se snaží dosáhnout cíle. Zvláštnost jejich pozoruhodného vývoje souvisí se skutečností, že byly v raném dětství podporované k rozvoji jejich tvořivosti. Úkolem naší soukromé mateřské školy je povzbuzovat a rozvíjet kreativně orientované osobností.

Pro nás je velmi důležité vytvořit pro každého z nich optimální podpůrné a harmonické vývojové prostředí po celou dobu pobytu dítěte ve školce. V tomto procesu máme všechno nezbytné a významné: prostředí a pohodlí prostoru, v němž jsou, tým pedagogů – profesionálů, který kvalitně plní úkol vzdělávat novou generaci zdravých, vzdělaných a úspěšných děti, spolupráce a vzájemné porozumění rodičů.

 

Recenze

Co o nás říkají rodiče

Školné

Varianty školného
 • 2 dny v týdnu
 • celodenní
  8:00 – 18:00
 • 7 550 Kč+ 140 Kč/den strava
 • Vratná kauce 3 775 Kč
 • dopolední
  8:00 – 12:30
 • 4 130 Kč+ 90 Kč/den strava
 • Vratná kauce 2 065 Kč
 • odpolední
  12:00 – 18:00
 • 6 000 Kč+ 90 Kč/den strava
 • Vratná kauce 3 000 Kč
 • Cena za měsíc
 • Stravování a pitný režim
 • Vzdělávací program
 • Mimoškolní aktivity
 • Kontaktujte nás
 • 3 dny v týdnu
 • celodenní
  8:00 – 18:00
 • 10 000 Kč+ 140 Kč/den strava
 • Vratná kauce 5 000 Kč
 • dopolední
  8:00 – 12:30
 • 5 400 Kč+ 90 Kč/den strava
 • Vratná kauce 2 700 Kč
 • odpolední
  12:00 – 18:00
 • 8 000 Kč+ 90 Kč/den strava
 • Vratná kauce 4 000 Kč
 • Cena za měsíc
 • Stravování a pitný režim
 • Vzdělávací program
 • Mimoškolní aktivity
 • Kontaktujte nás
 • 4 dny v týdnu
 • celodenní
  8:00 – 18:00
 • 11 700 Kč+ 140 Kč/den strava
 • Vratná kauce 5 850 Kč
 • dopolední
  8:00 – 12:30
 • 6 360 Kč+ 90 Kč/den strava
 • Vratná kauce 3 180 Kč
 • odpolední
  12:00 – 18:00
 • 10 000 Kč+ 90 Kč/den strava
 • Vratná kauce 5 000 Kč
 • Cena za měsíc
 • Stravování a pitný režim
 • Vzdělávací program
 • Mimoškolní aktivity
 • Kontaktujte nás
 • 5 dnů v týdnu
 • celodenní
  8:00 – 18:00
 • 13 000 Kč+ 140 Kč/den strava
 • Vratná kauce 6 500 Kč
 • dopolední
  8:00 – 12:30
 • 9 700 Kč+ 90 Kč/den strava
 • Vratná kauce 4 850 Kč
 • odpolední
  12:00 – 18:00
 • 12 000 Kč+ 90 Kč/den strava
 • Vratná kauce 6 000 Kč
 • Cena za měsíc
 • Stravování a pitný režim
 • Vzdělávací program
 • Mimoškolní aktivity
 • Kontaktujte nás
V případě nemoci dítěte se školné stále hradí. Nevyužitý poplatek za stravování bude převedený do následujícího měsíce. Pro vyúčtování stravného v době nemoci dítěte musí rodič doložit potvrzení od lékaře. V případě absence dítěte ve školce z důvodu dovolené se platí poplatek ve výši pouze 60 % školného (stravovací poplatek se neplatí).

Máte-li zájem o přihlášení dítěte do školky, vyplňte prosím nejprve náš registrační formulář, proces tím výrazně urychlíte.

Rozvrh

Nezapomeňte na nic
8.00
9.00
Příchod dětí
9.00
9.30
Ranní kruh / Pohybová chvilka / Snídaně
9.30
10.30
Výchovně vzdělávací činnost a aktivity dle ŠVP
10.30
11.15
Ovocná – zeleninová svačina / Pobyt venku na dvorečku nebo na zelené terase nebo v parku Stromovka
11.15
12.30
Hygiena / Oběd / Příprava k odpočinku / Odchod dětí po obědě
12.30
15.00
Odpolední odpočinek při poslechu pohádky – relaxační hudby / audioterapie
15.00
15.30
Hygiena / Odpolední svačinka
15.30
18.00
Odpolední řízené činnosti, individuální práce s dětmi, pobyt venku na dvorečku nebo na zelené terase nebo v parku Stromovka (dle počasí)
17.55
18.00
Vyzvedávání dětí
18.00
Zamykání školky

Týdenní program dle jednotlivých tříd

Rozvrh třídy Berušky, jesličky pro děti od 1,5 do 3 let
Pondělí
8.00
9.00
Příchod dětí – Individuální hry
9.00
9.30
Ranní kruh – přivítání do nového dne / Pohybová chvilka / Hygiena / Snídaně
9.30
10.30
ROZUMOVÁ VÝCHOVA S ROZVOJEM ŘEČI / KARTY G. DOMANA
10.30
11.15
Ovocná svačina / Pobyt venku na dvorečku či zelené terase / Hygiena
11.15
12.30
Oběd / Osobní hygiena / Příprava ke spánku / Odchod dětí po obědě
12.30
15.00
Čtení pohádky / ODPOLEDNÍ SPÁNEK
15.00
15.30
Sebeobslužné dovednosti / Hygiena / Odpolední svačina
15.30
17.00
WELLNESS PRO DĚTI – BAZÉN / PARNÍ LÁZEŇ / RELAXAČNÍ CVIČENÍ S HUDBOU
17.00
18.00
Odpolední práce s didaktickými pomůckami / Pobyt venku
Úterý
8.00
9.00
Příchod dětí – Námětové a didaktické hry / KUMON
9.00
9.30
Ranní kruh – přivítání do nového dne písničkou / Pohybová chvilka / Hygiena / Snídaně
9.30
10.30
DRAMATICKÁ VÝCHOVA ZAMĚŘENÁ NA ROZVOJ ŘEČI A SLOVNÍ ZÁSOBU
10.30
11.15
Ovocná svačina / Procházka do Stromovky / Hygiena
11.15
12.30
Oběd / Osobní hygiena / Příprava ke spánku / Odchod dětí po obědě
12.30
15.00
Poslech pohádek a relaxační hudby / ODPOLEDNÍ SPÁNEK
15.00
15.30
Sebeobslužné dovednosti / Hygiena / Odpolední svačina
15.30
17.00
ROZVOJ MATEMATICKÝCH PŘEDSTAV A LOGICKÉHO MYŠLENÍ
17.00
18.00
Rozvoj jemné motoriky s Montessori pomůckami / Pobyt venku
Středa
8.00
9.00
Příchod dětí – Činnosti na rozvoj hrubé motoriky s balančními kameny / Karty G. Domana
9.00
9.30
Ranní kruh – přivítání do nového dne / Ranní cvičení s prvky jógy / Hygiena / Snídaně
9.30
10.30
KREATIVNÍ DÍLNIČKY A TRIZ TECHNOLOGIE
10.30
11.15
Zeleninová svačina / Pobyt venku na dvorečku či zelené terase / Hygiena
11.15
12.30
Oběd / Osobní hygiena / Příprava ke spánku / Odchod dětí po obědě
12.30
15.00
Čtení pohádky / ODPOLEDNÍ SPÁNEK
15.00
15.30
Sebeobslužné dovednosti / Hygiena / Odpolední svačina
15.30
17.00
HUDEBNÍ ČINNOSTI / ŘÍKANKY S POHYBEM
17.00
18.00
Dopravní výchova / Pobyt venku
Čtvrtek
8.00
9.00
Příchod dětí – Činnosti na rozvoj jemné motoriky – grafomotorická cvičení / KUMON
9.00
9.30
Ranní kruh – přivítání do nového dne / Matematické představy / Hygiena / Snídaně
9.30
10.30
ZÁKLADNÍ POLYTECHNICKÉ DOVEDNOSTI
10.30
11.15
Ovocná svačina / Pobyt venku na dvorečku či zelené terase / Hygiena
11.15
12.30
Oběd / Osobní hygiena / Příprava ke spánku / Odchod dětí po obědě
12.30
15.00
Poslech pohádek a relaxační hudby / ODPOLEDNÍ SPÁNEK
15.00
15.30
Sebeobslužné dovednosti / Hygiena / Odpolední svačina
15.30
17.00
KONDIČNÍ CVIČENÍ VE SMILING BABY SPA CLINIC / ŘÍKANKY S POHYBEM
17.00
18.00
Odpolední zájmové činnosti, individuální práce s dětmi / Pobyt venku
Pátek
8.00
9.00
Příchod dětí – Námětové hry v centrech aktivit / Logopedická cvičení
9.00
9.30
Ranní kruh – přivítání do nového dne s básničkou / Hygiena / Snídaně
9.30
10.30
VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A AKTIVITY
10.30
11.15
Zeleninová svačina / Procházka do Stromovky / Hygiena
11.15
12.30
Oběd / Osobní hygiena / Příprava ke spánku / Odchod dětí po obědě
12.30
15.00
Čtení pohádek / ODPOLEDNÍ SPÁNEK
15.00
15.30
Sebeobslužné dovednosti / Hygiena / Odpolední svačina
15.30
17.00
ČINNOSTI NA ROZVOJ SPOLUPRÁCE
17.00
18.00
Odpolední hry dle vlastní volby a přání dítěte / Pobyt venku
Rozvrh třídy Sluníčka, matematická třída pro děti od 3 do 4 let
Pondělí
8.00
9.00
Příchod dětí – Individuální hry / Pracovní list na rozvoj jemné motoriky
9.00
9.30
Ranní kruh – přivítání do nového dne písničkou / Pohybová chvilka / Hygiena / Snídaně
9.30
10.30
ROZUMOVÁ VÝCHOVA S ROZVOJEM ŘEČI / KARTY G. DOMANA
10.30
12.00
Ovocná svačina / POBYT NA ZELENÉ TERASE – MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY / Hygiena
12.00
12.30
Oběd / Osobní hygiena / Příprava k odpočinku / Odchod dětí po obědě
12.30
14.30
Čtení pohádky / ODPOLEDNÍ ODPOČINEK
14.30
15.00
Sebeobslužné dovednosti / Hygiena / Odpolední svačina
15.00
16.30
HUDEBNÍ VÝCHOVA S DRAMATIZACÍ / KUMON
16.30
18.00
Odpolední zájmové činnosti / Pobyt venku
Úterý
8.00
9.00
Příchod dětí – Činnosti zaměřené na hrubou motoriku / Grafomotorická cvičení
9.00
9.30
Ranní kruh – přivítání do nového dne / Pohybová chvilka / Hygiena / Snídaně
9.30
10.30
POLYTECHNICKÉ DOVEDNOSTI A TRIZ TECHNOLOGIE / PRÁCE V LABORATOŘI
10.30
12.00
Ovocná svačina / Procházka do Stromovky / Hygiena
12.00
12.30
Oběd / Osobní hygiena / Příprava k odpočinku / Odchod dětí po obědě
12.30
14.30
Poslech relaxační hudby / ODPOLEDNÍ ODPOČINEK
14.30
15.00
Sebeobslužné dovednosti / Hygiena / Odpolední svačina
15.00
16.30
WELLNESS PRO DĚTI – BAZÉN / PÁRA
16.30
18.00
RELAXAČNÍ CVIČENÍ S PRVKY JÓGY / KLIDOVÉ ČINNOSTI U STOLEČKU
Středa
8.00
9.00
Příchod dětí – Stolní a didaktické hry
9.00
9.30
Ranní kruh – přivítání do nového dne s básničkou / Ranní cvičení / Hygiena / Snídaně
9.30
10.30
LOGICKÉ MYŠLENÍ S MONTESSORI POMŮCKAMI
10.30
12.00
Zeleninová svačina / Procházka do Stromovky / Hygiena
12.00
12.30
Oběd / Osobní hygiena / Příprava k odpočinku / Odchod dětí po obědě
12.30
14.30
Čtení pohádky / ODPOLEDNÍ ODPOČINEK
14.30
15.00
Sebeobslužné dovednosti / Hygiena / Odpolední svačina
15.00
16.30
KONDIČNÍ CVIČENÍ VE SMILING BABY SPA CLINIC / INDIVIDUÁLNÍ HRY, VOLNÁ AKTIVITA
16.30
18.00
DOPRAVNÍ VÝCHOVA / Pobyt venku
Čtvrtek
8.00
9.00
Příchod dětí – Námětové hry / PRÁCE S KUMONEM
9.00
9.30
Ranní kruh – přivítání do nového dne / Matematické představy / Hygiena / Snídaně
9.30
10.30
KREATIVNÍ DÍLNIČKY – ARTEFILETIKA
10.30
12.00
Ovocná svačina / Procházka do Stromovky / Hygiena
12.00
12.30
Oběd / Osobní hygiena / Příprava k odpočinku / Odchod dětí po obědě
12.30
14.30
Poslech pohádek / ODPOLEDNÍ ODPOČINEK
14.30
15.00
Sebeobslužné dovednosti / Hygiena / Odpolední svačina
15.00
16.30
DRAMATICKO HUDEBNÍ CHVILKA ZAMĚŘENÁ NA ROZVOJ ŘEČI / KROUŽKY / ČEŠTINA / ANGLIČTINA
16.30
18.00
Pracovní list zaměřený na grafomotoriku / Pobyt venku
Pátek
8.00
9.00
Příchod dětí – Individuální činnosti / Matematický pracovní list
9.00
9.30
Ranní kruh – přivítání do nového dne s písničkou / Hygiena / Snídaně
9.30
10.30
VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZAMĚŘENÉ NA HRUBOU MOTORIKU / BOULDER
10.30
12.00
Zeleninová svačina / BOULDER – GYMNASTIKA / Hygiena
12.00
12.30
Oběd / Osobní hygiena / Příprava k odpočinku / Odchod dětí po obědě
12.30
15.00
Čtení pohádek / ODPOLEDNÍ ODPOČINEK
15.00
15.30
Sebeobslužné dovednosti / Hygiena / Odpolední svačina
15.30
16.30
ČINNOSTI NA ROZVOJ SPOLUPRÁCE / PÍSNIČKOHRANÍ / PPROJEKTY / KROUŽKY
16.30
18.00
Odpolední hry dle vlastní volby a přání dítěte / Pobyt venku
Rozvrh třídy Včeličky, přírodovědná třída pro děti od 4 do 5 let
Pondělí
8.00
9.00
Příchod dětí – Individuální hry / Grafomotorická cvičení
9.00
9.30
Ranní kruh – přivítání do nového dne s básničkou / Pohybová chvilka s prvky jógy / Hygiena / Snídaně
9.30
10.30
ROZUMOVÁ VÝCHOVA S ROZVOJEM ŘEČI / KARTY G. DOMANA
10.30
12.00
Ovocná svačina / Procházka do Stromovky / Hygiena
12.00
12.30
Oběd / Osobní hygiena / Příprava k odpočinku / Odchod dětí po obědě
12.30
14.30
Poslech pohádky / ODPOLEDNÍ ODPOČINEK
14.30
15.00
Sebeobslužné dovednosti / Hygiena / Odpolední svačina
15.00
16.30
LOGICKÉ MYŠLENÍ S MONTESSORI POMŮCKAMI
16.30
18.00
Pobyt na zelené terase / Rozvoj hrubé motoriky
Úterý
8.00
9.00
Příchod dětí – Stolní a didaktické hry / Pracovní list na rozvoj jemné motoriky
9.00
9.30
Ranní kruh – přivítání do nového dne / Pohybová chvilka / Hygiena / Snídaně
9.30
10.30
HUDEBNĚ DRAMATICKÁ VÝCHOVA S PRVKY LOGOPEDIE
10.30
12.00
Ovocná svačina / Procházka do Stromovky / Hygiena
12.00
12.30
Oběd / Osobní hygiena / Příprava k odpočinku / Odchod dětí po obědě
12.30
14.30
Čtení pohádky / ODPOLEDNÍ ODPOČINEK
14.30
15.00
Sebeobslužné dovednosti / Hygiena / Odpolední svačina
15.00
16.30
KONDIČNÍ CVIČENÍ VE SMILING BABY SPA CLINIC / INDIVIDUÁLNÍ HRY, VOLNÁ AKTIVITA
16.30
18.00
Dopravní výchova / Pobyt venku
Středa
8.00
9.00
Příchod dětí – Činnosti zaměřené na hrubou motoriku / KUMON
9.00
9.30
Ranní kruh – přivítání do nového dne s písničkou / Ranní cvičení / Hygiena / Snídaně
9.30
10.30
POLYTECHNICKÉ DOVEDNOSTI A TRIZ TECHNOLOGIE / PRÁCE V LABORATOŘI
10.30
12.00
Zeleninová svačina / Procházka do Stromovky / Hygiena
12.00
12.30
Oběd / Osobní hygiena / Příprava k odpočinku / Odchod dětí po obědě
12.30
14.30
Čtení pohádky / ODPOLEDNÍ ODPOČINEK
14.30
15.00
Sebeobslužné dovednosti / Hygiena / Odpolední svačina
15.00
16.30
WELLNESS PRO DĚTI – BAZÉN / PÁRA
16.30
18.00
Relaxační cvičení s prvky jógy / Klidové činnosti u stolečku/ konverzace v angličtině
Čtvrtek
8.00
9.00
Příchod dětí – Didaktické hry
9.00
9.30
Ranní kruh – přivítání do nového dne / Hygiena / Snídaně
9.30
10.30
KREATIVNÍ DÍLNIČKY – ARTEFILETIKA / ROZVOJ KREATIVNÍHO MYŠLENÍ
10.30
12.00
Ovocná svačina / Procházka do Stromovky / Hygiena
12.00
12.30
Oběd / Osobní hygiena / Příprava k odpočinku / Odchod dětí po obědě
12.30
14.30
Poslech pohádek / ODPOLEDNÍ ODPOČINEK
14.30
15.00
Sebeobslužné dovednosti / Hygiena / Odpolední svačina
15.00
16.30
ČINNOSTI K ROZVOJI PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI / SVĚT KOLEM NÁS / KROUŽKY
16.30
18.00
Logopedická cvičení / Pobyt venku
Pátek
8.00
9.00
Příchod dětí – Individuální činnosti / Pracovní list na rozvoj logického myšlení
9.00
9.30
Ranní kruh – přivítání do nového dne s písničkou / Hygiena / Snídaně
9.30
10.30
VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZAMĚŘENÉ NA HRUBOU MOTORIKU / BOULDER
10.30
12.00
Zeleninová svačina / BOULDER – GYMNASTIKA / Hygiena
12.00
12.30
Oběd / Osobní hygiena / Příprava k odpočinku / Odchod dětí po obědě
12.30
14.30
Čtení pohádek / ODPOLEDNÍ ODPOČINEK
14.30
15.30
Sebeobslužné dovednosti / Hygiena / Odpolední svačina
15.30
16.30
ČINNOSTI NA ROZVOJ SPOLUPRÁCE – PROJEKTY / KROUŽKY
16.30
18.00
Odpolední hry dle vlastní volby a přání dítěte / Pobyt venku
Rozvrh třídy Sovičky, jazyková třída pro děti od 5 do 6 let.
V této třídě působí anglický pedagog.
Pondělí
8.00
9.00
Příchod dětí – Námětové hry / Pracovní list
9.00
9.30
Ranní kruh – přivítání do nového dne / Pohybová chvilka s prvky jógy / Hygiena / Snídaně
9.30
10.30
ROZUMOVÁ VÝCHOVA S ROZVOJEM ŘEČI / KARTY G. DOMANA / HUDEBNÍ CHVILKA
10.30
12.00
Ovocná svačina / Procházka do Stromovky / Hygiena
12.00
12.30
Oběd / Osobní hygiena / Příprava k odpočinku / Odchod dětí po obědě
12.30
14.30
Čtení pohádky / ODPOLEDNÍ ODPOČINEK
14.30
15.00
Sebeobslužné dovednosti / Hygiena / Odpolední svačina
15.00
16.30
KONDIČNÍ CVIČENÍ V SBS CLINIC / INDIVIDUÁLNÍ HRY, VOLNÁ AKTIVITA / Pobyt venku
16.30
18.00
LOGICKÉ MYŠLENÍ – PRÁCE S KUMONEM / PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVA
Úterý
8.00
9.00
Příchod dětí – Konstruktivní hry / Grafomotorika
9.00
9.30
Ranní kruh – přivítání do nového dne / Ranní cvičení / Hygiena / Snídaně
9.30
10.30
PŘEDŠKOLNÍ PŘÍPRAVA S ROZVOJEM SLOVNÍ ZÁSOBY / MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY
10.30
12.00
Ovocná svačina / Procházka do Stromovky / Hygiena
12.00
12.30
Oběd / Osobní hygiena / Příprava k odpočinku / Odchod dětí po obědě
12.30
14.30
Poslech pohádky / ODPOLEDNÍ ODPOČINEK
14.30
15.00
Sebeobslužné dovednosti / Hygiena / Odpolední svačina
15.00
16.30
HUDEBNĚ DRAMATICKÁ VÝCHOVA
16.30
18.00
Dopravní výchova / Pobyt venku
Středa
8.00
9.00
Příchod dětí – Individuální činnosti / Pracovní list na rozvoj logického myšlení
9.00
9.30
Ranní kruh – přivítání do nového dne / Jóga / Hygiena / Snídaně
9.30
10.30
POLYTECHNICKÉ DOVEDNOSTI A TRIZ TECHNOLOGIE
10.30
12.00
Zeleninová svačina / Procházka do Stromovky / Hygiena
12.00
12.30
Oběd / Osobní hygiena / Příprava k odpočinku / Odchod dětí po obědě
12.30
14.30
Čtení pohádky / ODPOLEDNÍ ODPOČINEK
14.30
15.00
Sebeobslužné dovednosti / Hygiena / Odpolední svačina
15.00
16.30
KREATIVNÍ DÍLNIČKY
16.30
18.00
Rozvoj jemné motoriky s Montessori pomůckami / Logopedická cvičení / Pobyt venku
Čtvrtek
8.00
9.00
Příchod dětí – Činnosti zaměřené na hrubou motoriku / KUMON
9.00
9.30
Ranní kruh – přivítání do nového dne / Hygiena / Snídaně
9.30
10.30
KREATIVNÍ DÍLNIČKY – ARTEFILETIKA
10.30
12.00
Ovocná svačina / Procházka do Stromovky / Hygiena
12.00
12.30
Oběd / Osobní hygiena / Příprava k odpočinku / Odchod dětí po obědě
12.30
14.30
Poslech relaxační hudby / ODPOLEDNÍ ODPOČINEK
14.30
15.00
Sebeobslužné dovednosti / Hygiena / Odpolední svačina
15.00
16.30
WELLNESS PRO DĚTI – BAZÉN / PÁRA
16.30
18.00
Relaxační cvičení s prvky jógy / Klidové činnosti u stolečku
Pátek
8.00
9.00
Příchod dětí – Individuální činnosti / KUMON
9.00
9.30
Ranní kruh – přivítání do nového dne s básničkou / Hygiena / Snídaně
9.30
10.30
VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZAMĚŘENÉ NA HRUBOU MOTORIKU / BOULDER
10.30
12.00
Zeleninová svačina / BOULDER – GYMNASTIKA / Hygiena
12.00
12.30
Oběd / Osobní hygiena / Příprava k odpočinku / Odchod dětí po obědě
12.30
14.30
Čtení pohádek / ODPOLEDNÍ ODPOČINEK
14.30
15.00
Sebeobslužné dovednosti / Hygiena / Odpolední svačina
15.00
16.30
ČINNOSTI NA ROZVOJ SPOLUPRÁCE / PROJEKTY / ROZVOJOVÉ KROUŽKY
16.30
18.00
Odpolední hry dle vlastní volby a přání dítěte / Pobyt venku
Группа светлячки- для детей od 2 – 4 a 4 – 6 лет S OMJ
Pondělí
8.00
9.00
Прием детей – свободные игры / Рабочие листы / Гигиена / Завтрак
9.30
10.30
УМСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ, РАЗВИТИЕ РЕЧИ / КАРТЫ G. DOMANA / МУЗЫКАЛЬНАЯ МИНУТКА
10.30
11.45
Фруктовый полдник / Прогулка – парк Стромовка / Гигиена
11.45
12.30
Обед / Личная гигиена / Подготовка ко сну
12.30
14.00
Чтение сказок / Послеобеденный сон
14.00
14.30
Навыки самообслуживания / Гигиена / Послеобеденный полдник
14.30
17.00
ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ – РАБОТА С KUMONOM / ДОШКОЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
17.00
18.00
ЛФК В SBS CLINIC / ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ / ПРОГУЛКА
Úterý
8.00
9.00
Прием детей – Конструктивные игры / Графомоторика
9.00
9.30
Утренний круг – приветствие нового дня / Физкультминутка / Гигиена / Завтрак
9.30
10.30
РАЗВИТИЕ РЕЧИ – РУССКИЙ / ЧЕШСКИЙ / МАТЕМАТИКА
10.30
11.45
Фруктовый полдник / Прогулка – парк Стромовка / Гигиена
11.45
12.30
Обед / Личная гигиена / Подготовка ко сну
12.30
14.00
ЧТЕНИЕ СКАЗОК / ПОСЛЕОБЕДЕННЫЙ СОН
14.00
14.30
Навыки самообслуживания / Гигиена / Полдник
14.30
17.00
МУЗЫКАЛЬНО – ДРАМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, РУССКИЙ / АНГЛИЙСКИЙ
17.00
18.00
ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ – ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ / ПРОГУЛКА
Středa
8.00
9.00
Прием детей – индивидуальные занятия / Рабочие листы по развитию логического мышления
9.00
9.30
Утренний круг / Физкультминутка – Joga / Гигиена / Завтрак
9.30
10.30
ОСНОВЫ ПОЛИТИХНИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ – ТРИЗ ТЕХНОЛОГИЯ
10.30
11.45
Фруктово – овощной полдник / Прогулка в парке Стромовка
11.45
12.30
Личная гигиена / Обед / Подготовка ко сну
12.30
14.00
ЧТЕНИЕ СКАЗОК / ПОСЛЕОБЕДЕННЫЙ СОН
14.00
14.30
Навыки самообслуживания / Гигиена / Полдник
14.30
17.00
КРЕАТИВНАЯ МАСТЕРСКАЯ – ТРИЗ ТЕХНОЛОГИИ / РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ
17.00
18.00
ЗАНЯТИЕ ПО РАЗВИТИЮ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ – ДМ MONTESSORI / ПРОГУЛКА
Čtvrtek
8.00
9.00
Пртем детей – Развитие грубой моторики / РАБОЧИЕ ЛИСТЫ KUMON
9.00
9.30
Утренний круг – Физкультминутка / Гигиена / Завтрак
9.30
10.30
ДОШКОЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА / МАТЕМАТИКА И ЛОГИКА / РУССКИЙ – АНГЛИЙСКИЙ
10.30
11.15
Фруктовый полдник / Прогулка в парк Стомовку
11.15
12.30
Личная гигиена / Обед / Подготовка ко сну
12.30
14.00
ПРОСЛУШИВАНИЕ МУЗЫКИ / ПОСЛЕОБЕДЕННЫЙ СОН
14.00
14.30
Навыки самообслуживания / Гигиена / Полдник
14.30
17.00
WELLNESS ДЛЯ ДЕТЕЙ – БАССЕЙН / ПАРНАЯ САУНА
17.00
18.00
КРЕАТИВНАЯ МАСТЕРСКАЯ – ИЗО / РИСОВАНИЕ, АППЛИКАЦИЯ, ЛЕПКА / ЧЕШСКИЙ / РУС
Pátek
8.00
9.00
Прием детей – индивидуальные занятия / рабочие листы KUMON
9.00
9.30
Утренний круг – Физкультминутка / Музыкальные скороговорки/ Гигиена / Завтрак
9.30
10.30
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, ГРУБАЯ МОТОРИКА / BOULDER
10.30
12.00
Овощной полдник / BOULDER – СКАЛОЛАЗАНИЕ / ГИМНАСТИКА – по выбору
12.00
12.30
Личная гигиена / Обед / Подготовка ко сну
12.30
14.30
СЛУШАНИЕ СКАЗОК / ПОСЛЕОБЕДЕННЫЙ СОН
14.30
15.00
Навыки самообслуживания / Гигиена / Полдник
15.00
17.00
ЗАНЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ / ПРОЕКТЫ, РУС / ЧЕШСКИЙ
17.00
18.00
Настольные развивающие игры / Прогулка

Aktuality

novinky ze školky

Mapa

Kde nás najdete?

Kontaktujte nás

Přijdťe se k nám podívat