Soukromá školka Smiling Baby School

Inspirace, krása, kreativita, talent

Pro koho

Jsme tu pro všechny děti od 18 měsíců do 6 let, abychom jim poskytli péči, díky které mohou rozvinout svoje schopnosti a prožít bezstarostné chvíle ve společnosti svých vrstevníků. Zaměřujeme se na raný vývoj dětí ve všech směrech.

Kdo jsme

Soukromá mateřská školka Smiling Baby School je zapsána v Rejstříku školství MŠMT a zaměřuje se na raný vývoj dětí ve všech směrech. Výuka je uzpůsobena českému školství a je plně navazována na rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání – aby děti mohly bez problému přejít na státní i soukromou základní školu

Co děláme

Náš vzdělávací program věří, že každé dítě má talent, který je však třeba ve správnou dobu rozvíjet, a proto výuková metoda je směrována na vývoj dětských schopností a zároveň je přizpůsobena každé věkové kategorii
zvlášť.

Proč nám svěřit své dítě?

Náš vzdělávací program je přizpůsoben českému školství
Školka je zapsána v rejstříku školství MŠMT ČR
Jsme školka s intenzivní výukou angličtiny
Děti se učí moderními světově uznanými pedagogickými metodami
Máme vlastní polytechnickou místnost s interaktivní tabuli a tablety pro každé dítě s nainstalovanými vzdělávacími programy
Vlastníme výtvarnou dílnu, kde naše dětí vyrábí svá umělecká díla
Rozvíjíme schopnosti Vašeho dítěte
Nabízíme mimořádně komfortní a inspirativní prostředí pro děti
Zařízena kuchyňka pro vaření, kde rádi mlsají a učí se
Máme vlastní bazén, parní lázeň, masážní sprchy a dětské fitness trenažery
Školka a jesle sídlí kousek od parku Stromovka v nádherné budově se zahradou, velkou zelenou terasou, kde za teplého počasí dětí rádi cvičí a hrají, nechybí ani piknik s kamarády
Spolupracujeme se Spa & Fyzio Clinic, která poskytuje rehabilitační služby pro naše děti a jejich rodiče
Jsme v provozu celoročně – nemusíte řešit, kdo děti pohlídá o prázdninách
Smiling Baby School – myslíme na Vás a Vaše děti

Co ve školce účime

děti se učí

Školka je pro všechny děti od 18 měsíců do 6 let. Náš vzdělávací program věří, že každé dítě má talent, který je však třeba rozvíjet, a proto výukové metody jsou směrované na vývoj dětských schopností a zároveň jsou přizpůsobené každé věkové kategorii zvlášť. Ve školce předáváme dětem elementární dovednosti a rozvíjíme je po všech stránkách. Učíme je základním sociálním a hygienickým návykům. Využíváme dětské přirozené zvídavosti k získávání nových poznatků ve formě her, písniček, knížek atd. Jedním z hlavních úkolů naší soukromé mateřské školy je poskytovat všestranný rozvoj dětí ve věku 18 měsíců až 6 let, s přihlédnutím k jejich stáří a individuálním potřebám v hlavních oblastech – fyzické, společenské a komunikativní, kognitivní, řečové, umělecké a estetické.

Dreaming

Tento program je založen na dialogu s dětmi a učitel nepřináší pouze znalosti a umožňuje dítěti je objevit. Proces učení je doprovázen lekcemi s barevnými didaktickými pomůckami, které se skládají z několika částí, obsahujících dostatečné množství edukativní informace a zajímavé úkoly.

Girl

Marie Montessori  ve školce aktivně používáme elementy teto populární metody pro rozvoj jemné motoriky u dětí a zároveň pocitových oblasti jako jsou zrak, sluch, čich, chuť, vněm a hmat. Metoda napomáhá výchově samostatnosti u děti i mladšího věku. Pedagog pomáhá dítěte pojmout své zájmy a tím objevit jeho přirozené schopnosti.

Toru Kumon – opakování je matkou vyučování. Kdo to může zpochybnit? Od časného dětství každý z nás slyšel toto rčení a více než jednou. Pokud mluvíme o hudbě nebo sportu, pak je opakování základním prvkem praktického učení. Metoda Kumon je založena na systematické konsolidaci dosažených dovedností a postupném začleňování složitějších úkolů po fixace předchozích dovednostech. Celosvětově Tato metoda je velmi populární pro děti v Japonsku, USA, Evropě, a v některých zemích je součástí programu přípravy na základní školu. Program je zaměřen na nezávislé získávání dovedností, přináší dětem zvyk systematického účetní, což je nezbytné pro úspěšnou studii. Systém Kumon umožňuje dítěte mít pocit, že toho dokáže hodně dosáhnout. Proto je dítě připraveno na nové úspěchy znovu a znovu.

  • Vývoj jemné motoriky.
  • Příprava ruky k psáni.
  • Vývoj logického myšleni.

Kid

Pomocí prvků této metody máme možnost harmonicky kombinovat intelektuální a fyzickou aktivity: aktivní pohyb a jednoduché fyzické cvičení jsou jednou z nejdůležitějších součástí tohoto vzdělávacího systému. Doman karty se používají v práci i s mladšími dětmi. Karty napomáhají dětem rozvíjet vizuální paměť a fyzické cvičení jim pomáhá být zdravé a fyzicky vyvinuté.

Dreaming

PlayWisely® –  je ucelený, vědecky podložený a současně zábavný způsob hraní, který využívá přirozené schopnosti učení a pohybu dítěte od narození až do předškolního věku. Naším cílem je zapnout a vyladit smyslové, řečové, učící a pohybové dovednosti důležité pro rozvoj budoucích schopností. Touto metodou u nás učí certifikovaný pedagog.

TRIZ  technologie. Dnes je jedním z prioritních směrů pedagogiky rozvoj tvořivosti dětí. Tato technologie nám umožňuje rozvíjet dítě pod heslem „tvořivost ve všem“. Cílem je na jedné straně rozvoj takových schopností myšlení, jako jsou flexibilita, mobilita, systematika a na druhé straně, rozvoj řečí a tvůrčí představivostí, aktivního projevu tvořivosti a hlídání nových a neobvyklých řešení. Triz dává každému dítěti příležitost ukázat svou individualitu, naučit se nestandardní myšlení. Metoda pomáhá vyvíjet dětskou fantazie a představivost. Jak a proč se lidé stávají génii, není známo, ale téměř všichni mají jednu společnou vlastnost: neustále se snaží dosáhnout cíle. Zvláštnost jejich pozoruhodného vývoje souvisí se skutečností, že byly v raném dětství podporované k rozvoji jejich tvořivosti. Úkolem naší soukromé mateřské školy je povzbuzovat a rozvíjet kreativně orientované osobností.

Pro nás je velmi důležité vytvořit pro každého z nich optimální podpůrné a harmonické vývojové prostředí po celou dobu pobytu dítěte ve školce. V tomto procesu máme všechno nezbytné a významné: prostředí a pohodlí prostoru, v němž jsou, tým pedagogů – profesionálů, který kvalitně plní úkol vzdělávat novou generaci zdravých, vzdělaných a úspěšných děti, spolupráce a vzájemné porozumění rodičů.

Recenze

Co o nás říkají rodiče

Aktuality

novinky ze školky

Mapa

Kde nás najdete?

Kontaktujte nás

Přijdťe se k nám podívat