Blog

Multikulturní vzdělávání

Multikulturní vzdělávání ve Smiling Baby School II, reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001985. Projekt je zaměřen na následující témata – personální podpora škol – dvojjazyčný asistent pedagoga – věnuje se dětem s odlišným mateřským jazykem; – vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků; – komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol