Blog

Multikulturní vzdělávání

Multikulturní vzdělávání ve Smiling Baby School II, reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001985. Projekt je zaměřen na následující témata – personální podpora škol – dvojjazyčný asistent pedagoga – věnuje se dětem s odlišným mateřským jazykem; – vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků; – komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol

Letní tábory 2024

Projekty ve školním roce 2018-2020

projekty ve školce

Naše Mateřská školka Smiling Baby School je zapojená do různých projektů.