Blog

Multikulturní vzdělávání

Multikulturní vzdělávání ve Smiling Baby School II, reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001985. Projekt je zaměřen na následující témata – personální podpora škol – dvojjazyčný asistent pedagoga – věnuje se dětem s odlišným mateřským jazykem; – vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků; – komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol

Tematické odborné setkání pro rodiče

Srdečně Vás zveme na tematickou odbornou schůzku  s odborníkem  na téma interkulturní, globální a rozvojové vzdělaní pomoci pohybových aktivit, integrace dětí s OMJ. Schůzka proběhne ve formě prezentace a diskuse na zadané téma a praktické časti – společné kondiční cviky. Uskutečni se 27.05.2021, ve  Čtvrtek od 16:00 v prostorách Spa & Fzyio Clinic, Čechova 29,  Praha 7 (3 patro,) O…